Правата на гражданите

Система за „Местен Референдум“

Община Невестино в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0060-С01 „Открито и отговорно управление в партньорство с гражданите и бизнеса“, заедно със Сдружение   НИЕ – Независими, Иновативни, Единни – гр. Кюстендил разработи система „Местен референдум“, позволяваща провеждане на допитвания до жителите на общината по въпроси, свързани с местното развитие.

Основното предизвикателство, довело ни до реализацията на идеята за местен референдум бе търсенето от страна на общинската администрация на решения за осигуряване на ефективен граждански мониторинг на провежданите политики.

Текущо допитване

Одобрявате ли покриването на дере в централната част на с. Невестино?

  • Да 100%
  • Не 0%
Зареждане ... Зареждане ...

Предишно допитване

Одобрявате ли покриването на дере в централната част на с. Невестино?

  • Да 100%
  • Не 0%
Зареждане ... Зареждане ...